lemon
How Do You Feel About It?


Ok

Good

Sad

Angry

Fun
今日好开心,好多好事发生,首先去考电算化过关啦,好险啊,后部分61分,刚及格,过程是很紧张的,等待它出分数那刻还有前面打字部分,心跳得好厉害!然后是跟你一起去唱K啦,唱K是我比较喜欢的娱乐活动。还有个越秀公园。还有那个戒指,我几个星期前就看到我们班那对情侣一起带着戒指上课,有点羡慕啦,然后有想过你什么时候会送给我呢?想不到今天就收到了,呵呵o(∩_∩)o...很喜欢啊。我最想不到的是你会给我买了那个耳塞,(还买了两对)用来减轻我睡觉被吵醒的机会,谢谢你~~
虽然今日行了好多路啦,还遇到卖玫瑰的小女孩,呵呵,都被你摆平了
Anyway,today is a happy day!
今日好开心,好多好事发生,首先去考电算化过关啦,好险啊,后部分61分,刚及格,过程是很紧张的,等待它出分数那刻还有前面打字部分,心跳得好厉害!然后是跟你一起去唱K啦,唱K是我比较喜欢的娱乐活动。还有个越秀公园。还有那个戒指,我几个星期前就看到我们班那对情侣一起带着戒指上课,有点羡慕啦,然后有想过你什么时候会送给我呢?想不到今天就收到了,呵呵o(∩_∩)o...很喜欢啊。我最想不到的是你会给我买了那个耳塞,(还买了两对)用来减轻我睡觉被吵醒的机会,谢谢你~~
虽然今日行了好多路啦,还遇到卖玫瑰的小女孩,呵呵,都被你摆平了
Anyway,today is a happy day!
Less

1
Please login to leave a comment.
Comments (1)
之前啊,你讲过话唔中意戴首饰,所以我买戒指个时都惊你会唔中意嘎。
但系,我林,只要系我送既,你都会中意既。呵呵。。。睇到你收到只戒指甘开心而且有适合戴喔,我都好好好好开心啊!!!!
呵呵。其实我自己都好想戴只戒指嘎。又想送只比你。以后特别想我的时候就看一下手中的戒指吧。它代表的是我的心。当然,一般想我的时候也要看,甚至不是想我的时候也要看,甘样你睇只戒指既时候就会想起我啦。哈哈。。。
我今日都好开心啊!!!其实只要有你在,在什么地方,有多累,我都会感到好开心,好满足的啦。
之前在市桥天桥个时遇到的卖玫瑰的小孩,我现在都好后悔,当初点解要同你分开走。我应该像今天甘先对的。不过,过去的遗憾,今日弥补了。呵呵。。。
今天嘴唇无损吧???我都想轻点的,不过越吻下去就越想更用力甘吻你,越想更用力甘抱住你。有种想跟你合二为一的感觉。呵呵。。。想起今天的吻,而家我又好想,好想吻你啦~~~~嘿嘿

lemon2619