lemon
How Do You Feel About It?


Ok

Good

Sad

Angry

Fun
呵呵,终于到左约会的时候了.之前讲好系星期二既,但系我今日无事做咯,又想早D见到你,改到今天了.呵呵,虽然都系稳吾到原本想去既个间溜冰场,最后去左你村好简陋个间,不过我都玩得好开心啊.尽管玩到又肚痛又脚趾起水泡好痛,不过因为有你系我身边,所以觉得好开心.乜苦乜痛都吾记得咯.淑仪,你真系衰!!!!!!!哼~~~~原本林住拖你只手行噶嘛,你做乜无拉拉整张地图出来,搞到我想拖都拖吾到.郁闷啊!!!!!不过后来都系玩溜冰个时拖到你只手.呵呵...我发觉自己对住你真系吾识讲肉麻既也,也有可能系讲吾出口.单单系拖手一齐溜冰同影左两张相已经用左好大勇气啦!!!哈哈.系米应该奖励下呢???!!!我要既奖品都好简单既,就系下次去街个时啊,要主动伸只手出来啊~~~~哈哈...我真系好想好想一直拖住你只手到永远.呵呵,今日好难得影左两张相啊!!!甘以后我就可以放我地两个张相做手机桌面啦!!!!嘻嘻...好开心...仲有啊,走个时你居然系车站同我一齐等车喔,真系估都估吾到,哈哈,好开心啊.心里面甜甜的...个时啊,我真系想部1号车吾好来,甘我可以见多你一阵,一秒又好,一分钟都好,一小时就最好啦.哈哈...恩恩...今日真系值得纪念既一日.哈哈.好开心!!!!
ps:今晚11点几你居然主动打电话来问候我受伤的脚趾...哈哈...真系估吾到,好开心啊...起多几个水泡都值得啊.哈哈....讲笑嘎啦,一个水泡已经够受了...呵呵...淑仪,我真系好开心啊~~~~
呵呵,终于到左约会的时候了.之前讲好系星期二既,但系我今日无事做咯,又想早D见到你,改到今天了.呵呵,虽然都系稳吾到原本想去既个间溜冰场,最后去左你村好简陋个间,不过我都玩得好开心啊.尽管玩到又肚痛又脚趾起水泡好痛,不过因为有你系我身边,所以觉得好开心.乜苦乜痛都吾记得咯.淑仪,你真系衰!!!!!!!哼~~~~原本林住拖你只手行噶嘛,你做乜无拉拉整张地图出来,搞到我想拖都拖吾到.郁闷啊!!!!!不过后来都系玩溜冰个时拖到你只手.呵呵...我发觉自己对住你真系吾识讲肉麻既也,也有可能系讲吾出口.单单系拖手一齐溜冰同影左两张相已经用左好大勇气啦!!!哈哈.系米应该奖励下呢???!!!我要既奖品都好简单既,就系下次去街个时啊,要主动伸只手出来啊~~~~哈哈...我真系好想好想一直拖住你只手到永远.呵呵,今日好难得影左两张相啊!!!甘以后我就可以放我地两个张相做手机桌面啦!!!!嘻嘻...好开心...仲有啊,走个时你居然系车站同我一齐等车喔,真系估都估吾到,哈哈,好开心啊.心里面甜甜的...个时啊,我真系想部1号车吾好来,甘我可以见多你一阵,一秒又好,一分钟都好,一小时就最好啦.哈哈...恩恩...今日真系值得纪念既一日.哈哈.好开心!!!!
ps:今晚11点几你居然主动打电话来问候我受伤的脚趾...哈哈...真系估吾到,好开心啊...起多几个水泡都值得啊.哈哈....讲笑嘎啦,一个水泡已经够受了...呵呵...淑仪,我真系好开心啊~~~~

Less
0
Please login to leave a comment.