lemon
How Do You Feel About It?


Ok

Good

Sad

Angry

Fun
昨天好累哦!去左爬大夫山,原来有我吾知道既地方噶!那时候想到的是真想带你来行山。结果昨日下午发信息同你讲不如听日去行大夫山咯。你又话惊被亲戚见到喔!不过都岩既,我应该尊重你既意见!但心里面有好多个不愿意!但系就是要面对现实,比人见到真系吾知点算!不过其实都已经系大学生拉,拍拖好正常啊!不过,为你着想,也为自己着想,唯有吾去咯。傍晚既时候落左阵雨啊!我去左顶楼淋雨啊!感觉真舒服!!身心都清静左好多!呢个时候,想的又是你!淑仪!呵呵,我们好几日没见啦!几时先可以见翻你呢!
昨天好累哦!去左爬大夫山,原来有我吾知道既地方噶!那时候想到的是真想带你来行山。结果昨日下午发信息同你讲不如听日去行大夫山咯。你又话惊被亲戚见到喔!不过都岩既,我应该尊重你既意见!但心里面有好多个不愿意!但系就是要面对现实,比人见到真系吾知点算!不过其实都已经系大学生拉,拍拖好正常啊!不过,为你着想,也为自己着想,唯有吾去咯。傍晚既时候落左阵雨啊!我去左顶楼淋雨啊!感觉真舒服!!身心都清静左好多!呢个时候,想的又是你!淑仪!呵呵,我们好几日没见啦!几时先可以见翻你呢!
Less

0
Please login to leave a comment.